Tặng 6 buổi học Cao Thủ Tính Nhanh (Online qua Zoom) khi mua tài khoản Vĩnh Viễn

1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
Toán Soroban (Vĩnh viễn) × 1
1.268.000 
Tạm tính 1.268.000 
Tổng 1.268.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
SL
Giá
1
Toán Soroban (Vĩnh viễn)
-
+
1.268.000 
1
Toán Soroban (2 năm)
-
+
668.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.