Ưu đãi đặc biệt dành cho Học viên đăng ký sớm:
chỉ còn 25.812.000 đ/HV, áp dụng đăng ký đến hết ngày 31/05/2024
1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
HITA SUMMER × 1
28.868.000 
Tạm tính 28.868.000 
Tổng 28.868.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
SL
Giá
1
HITA SUMMER
-
+
28.868.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.